Edukacja medialna i informatyka

  • wiceprezes Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych
  • autor publikacji z zakresu edukacji medialnej, wykorzystania mediów w edukacji oraz informatyki w szkole
  • uczestnik międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych