Harcerstwo

  • instruktor Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu harcmistrza
  • były wiceprzewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego
  • czterokrotny przewodniczący Zjazdu ZHP
  • przewodniczący Rady Chorągwi Wielkopolskiej ZHP
  • prezes Harcerskiego Klubu Turystycznego „Azymut” w Swarzędzu